Weekly Halaqa

JOIN US EVERY DAY FOR DURUUS
Here is the schedule of the Duruus at Tawfiq Islamic Center.
Please note the times posted are approximate.
Contact Sheik Bashiir from more information 612-229-7329

Monday – Friday

Sheik Bashiir  6:30 – 8pm  Aadaabul Islaam

Sheik Bashiir   8-9 pm Riyaadu Saalihiin

Saturday

Safiir Hussein  4-5 pm  Adilatu Al Raddiya

Sheik Bashiir 5:15 – 6pm  Tafseer Al Quran

Sheik Bashiir 6 – 6:45 pm  Bulugh Al Maraam

Sheik Asadoo Ahmed 7-9pm  Hayaatu Sahabah

Sunday

Sheik Bashiir 4-5pm  Aquiidatul Waasixiyyaa

Sheik Bashiir 5-6pm Bulugh Al Maraam

Sheik Bashiir 6-9pm  Tafseer Al Quran